REGULAMIN POLSKA RANDKA

Marta
2018-03-16 19:59

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem okresla ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu Polska Randka zwanego dalej Serwisem Polska Randka, umozliwiajacego zawieranie znajomosci miedzy Uzytkownikami tego Serwisu na podstawie dowolnie wybranych kryteriów. Serwis znajduje sie pod adresem

www.polskarandka.eu

2. Serwis Polska Randka jest dostepny przez siec Internet.

3. Invest Group sp. z o. o. z siedziba w Poznaniu jest wlascicielem a zarazem Administratorem Serwisu Polska Randka.

4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja wszystkich warunków niniejszego Regulaminu przez Uzytkownika Serwisu Polska Randka.

5. Okres funkcjonowania Serwisu jest nieokreslony, a o ewentualnym zawieszeniu uslugi Uzytkownicy zostana wczesniej poinformowani.

6. Uzytkownikiem Serwisu moze byc kazda osoba fizyczna powyzej 18 roku zycia, która posiada dostep do sieci Internet oraz ma aktywne konto poczty elektronicznej, a ponadto dokonala rejestracji w Serwisie Polska Randka.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu zarejestrowania sie w Serwisie Polska Randka Uzytkownik powinien wypelnic formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach internetowych Serwisu, a nastepnie by dokonac ostatecznej aktywacji konta powinien po otrzymaniu wygenerowanej automatycznie wiadomosci kliknac w link aktywujacy.

2. Wypelnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu Polska Randka jest dla kobiet calkowicie darmowe. Panowie moga darmowo sie zarejestrowac i zamiescic swój profil ze zdjeciem, jesli jednak zamierzaja kontaktowac sie z naszymi uzytkownikami powinni wykupic czlonkowstwo lub znaczki kontaktowe, gdzie jeden znaczek umozliwia nieograniczony kontakt z jedna osoba.

4. Kazdy Uzytkownik Serwisu Polska Randka moze miec tylko jedno konto. Niedozwolone jest cedowanie lub udostepnianie konta innym osobom, bez zgody Administratora.

5. Wszelkie dane oraz zdjecia zamieszczane przez Uzytkowników w Serwisie Polska Randka podlegaja wstepnej weryfikacji przez Administratora.

6. Uzytkownik ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, do dokonywania ich aktualizacji zgodnie z zasadami funkcjonalnosci Serwisu Polska Randka oraz ma prawo zadania ich usuniecia czy zaprzestania przetwarzania.

7. Wysylajac wczesniej wypelniony formularz rejestracyjny Uzytkownik oswiadcza, ze: - zapoznal sie z niniejszym Regulaminem i wyraza zgode na jego warunki, - jest osoba powyzej 16 roku zycia, - wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym przez Uzytkownika Serwisu Polska Randka sa autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym, - wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, podanych za posrednictwem Serwisu Polska Randka w celach zwiazanych z funkcjonowaniem tego Serwisu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych.

8. Administrator Serwisu Polska Randka zobowiazuje sie do nieudzielania innym Uzytkownikom oraz podmiotom trzecim nastepujacych informacji o Uzytkowniku: - danych osobowych, - adresu zamieszkania, - numeru telefonu, - adres poczty elektronicznej, - hasla do konta w Serwisie Polska Randka.

9. Dane podane przez Uzytkownika do wiadomosci publicznej za posrednictwem Serwisu Polska Randka oraz informacje przekazywane podczas komunikowania sie Uzytkowników miedzy soba nie moga zawierac: - tresci sprzecznych z prawem polskim i miedzynarodowym, - tresci rasistowskich, faszystowskich, propagujacych przemoc, wzywajacych do nienawisci na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, - tresci uznanych powszechnie za naganne moralnie, - tresci pornograficznych, - tresci naruszajacych prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy praw autorskich, - prowadzenie dzialalnosci komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej, - rozsylanie spamu oraz niezamówionej informacji handlowej, - informacji umozliwiajacych i sugerujacych bezposredni kontakt z Uzytkownikiem Serwisu Polska Randka takich jak: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy kontakt za pomoca dowolnego komunikatora internetowego.

10. Udostepniajac zdjecie badz zdjecia w Serwisie Polska Randka Uzytkownik oswiadcza, ze: - posiada prawa autorskie do opublikowanych za posrednictwem Serwisu materialów, - wyraza zgode na oznakowanie zdjec oraz na stworzenie dwóch miniaturek niezbednych do prezentacji Uzytkownika w Serwisie Polska Randka. - Serwis Polska Randka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za publikacje zdjecia badz zdjec na stronie Uzytkownika, a w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen przez podmioty trzecie w stosunku do Serwisu Polska Randka w zwiazku z opublikowaniem na lamach tego Serwisu zdjecia badz zdjec, do których Uzytkownik nie ma praw lub dane zdjecie badz zdjecia prezentuja osoby trzecie, Uzytkownik zobowiazuje sie zlozyc pisemne oswiadczenie, które zwolni Administratorów Serwisu Polska Randka od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w tym zakresie.

11. Warunki dodawania zdjec w Serwisie Polska Randka: - kazdy z Uzytkowników ma prawo zamiescic na lamach serwisu maksymalnie do 3 zdjec, - wielkosc pojedynczego zdjecia nie moze przekroczyc pojemnosci 80 kb, - kazde zdjecie musi byc czytelne i wyrazne (zdjecia zbyt slabej jakosci nie beda publikowane), - glówne zdjecie musi byc zdjeciem mozliwie najbardziej aktualnym, na którym twarz Uzytkownika musi byc bezwzglednie wyrazna, - pozostale zdjecia powinny prezentowac Uzytkownika, jednak nie musza byc aktualne.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji, ze zamieszczone przez Uzytkownika dane lub zdjecia sa niezgodne z Regulaminem, a w szczególnosci, gdy zdjecie lub zdjecia: - nie prezentuja Uzytkownika, - zajdzie podejrzenie, iz Uzytkownik nie ma praw do ich publikacji, - prezentowane na nich osoby nie przedstawiaja Uzytkownika, Administrator ma prawo odmowy opublikowania informacji o Uzytkowniku w Serwisie Polska Randka.

13. Serwis Polska Randka nie ponosi odpowiedzialnosci za: - korzystanie z Serwisu przez Uzytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, - szkody spowodowane nieprawidlowym korzystaniem przez Uzytkownika z Serwisu, - tresci przekazywane i publikowane na lamach Serwisu przez Uzytkowników, za ich prawdziwosc, rzetelnosc oraz autentycznosc zamieszczonych na stronach Uzytkowników zdjecia badz zdjec, - wydarzenia, które mogly lub moga miec miejsce w rzeczywistym swiecie pomiedzy Uzytkownikami poznanymi za posrednictwem Serwisu Polska Randka, - autentycznosc danych podawanych przez Uzytkowników w Serwisie Polska Randka lub informacji o Uzytkownikach udostepnianych innym Uzytkownikom, - kopiowanie zdjec z Serwisu Polska Randka a nastepnie publikowanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, - utrate danych Serwisu Polska Randka spowodowana awaria sprzetu, sieci Internet lub utrata na skutek dzialania osób trzecich czy innych przyczyn losowych, - zaklócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jezeli nastapily one wskutek zdarzen, których Serwis Polska Randka nie byl w stanie przewidziec lub którym nie mógl zapobiec, a w szczególnosci, gdy zaklócenia lub przerwy zwiazanych ze zdarzeniami losowymi byly o charakterze sily wyzszej, - przerwy w swiadczeniu Serwisu Polska Randka zaistniale z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przeglad, wymiana sprzetu).

14. Administrator Serwisu Polska Randka zastrzega sobie prawo do: - usuniecia konta Uzytkownika, który nie korzystal z Serwisu dluzej niz 3 miesiace, - ograniczenia ilosci przechowywanej w Serwisie korespondencji Uzytkownika i czasu jej przechowywania, - usuwania, bez naruszania jej tajemnicy, czesci przechowywanej w Serwisie przez Uzytkownika korespondencji, - weryfikacji informacji w tym takze zdjec podanych przez Uzytkownika, co oznacza, iz Administrator moze odmówic opublikowania ich na lamach Serwisu Polska Randka, jezeli podawane informacje, zdjecie badz zdjecia beda niedozwolone ze wzgledu na polskie lub miedzynarodowe prawo czy warunki Regulaminu, - usuniecia konta Uzytkownikowi, jezeli bedzie ono wykorzystywane niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem lub celowym dzialaniem na szkode Serwisu Polska Randka badz jego Uzytkowników, - odmówienia opublikowania informacji o Uzytkowniku, jesli Administrator stwierdzi, ze dane podczas ich weryfikacji sa niezgodne z warunkami okreslonymi regulaminem Serwisu Polska Randka, - publikowania na lamach Serwisu Serwisu Polska Randka, informacji o Uzytkownikach, którzy naruszaja warunki Regulaminu lub podejmuja dzialania sprzeczne z Regulaminem oraz celem i charakterem Serwisu.

15. Konto Uzytkownika moze zostac usuniete bez jakiegokolwiek uprzedzenia i podania przyczyny w przypadku, gdy: - Uzytkownik narusza warunki regulaminu, - Uzytkownik nie zalogowal sie ani razu do Serwisu Polska Randka w przeciagu ostatnich 12 miesiecy od ostatniego logowania, - Uzytkownik nie dokonal zadnych zmian w przeciagu 3 miesiecy od momentu zablokowania jego strony, - Uzytkownik nie zaakceptowal zmian Regulaminu.

16. Serwis Polska Randka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych wsród Uzytkowników, poprzez: - przesylanie tresci reklamowych oraz innych tresci o charakterze informacyjnym, - dolaczanie do wszelkiej korespondencji, bez ingerencji w nia, tresci reklamowych lub informacyjnych dotyczacych produktów lub uslug swiadczonych przez Serwis Polska Randka oraz podmioty trzecie.

17. Administrator Serwisu Polska Randka zastrzega sobie prawo do czesciowego lub calkowitego wylaczenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wczesniejszego uprzedzania o tym Uzytkowników.

18. Kopiowanie w calosci lub we fragmentach jakichkolwiek czesci Serwisu Polska Randka, w tym takze stron Uzytkowników, bez pisemnej zgody Administratora Serwisu Polska Randka jest zabronione.

§3 ZASADY ZMIANY REGULAMINU

1. Serwis Polska Randka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrebie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie beda publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu i wchodza w zycie z dniem ich opublikowania w Serwisie Polska Randka.

3. Uzytkownik logujac sie Serwisu Polska Randka osswiadcza, ze zapoznal sie ze zmianami dokonanymi w niniejszym Regulaminie i je w pelni akceptuje.

4. Brak akceptacji zmian w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z usunieciem konta Uzytkownika z Serwisu Polska Randka.

Polskarandka 2018

 

 

Średnia ocena: 5 (1 głos)

Nie możesz komentować tego wpisu